تبلیغات
مشاهیر جهان - نام های ایرانی دخترانه

امروز:

نام های ایرانی دخترانه

» نوع مطلب : مطالب تاریخی ،

 

 

نام های ایرانی دخترانه

 

ردیف-نام-شخصیت تاریخی یا معنی

۱-افرا—ستایش کردن

۲-افشید—شکوه خورشید

۳-آلیش—قابل اشتعال

۴-الیا—نام گل

۵-آمیتریس—نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

۶-آموتیا—نام دوشیزه در زمان زندیه

۷-آناهیتا—نام فرشتگان اهورا مزدا

۸-آندیا—همسر اردشیر اول

۹-آنیتا—نام دختران در زمان زند-به معنی پرورش گیاه

۱۰-انوشا—خوشحالی و سرور و شادی

۱۱-انوشک—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۲-انوشه—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۳-آرا—آراستن و زیبا کردن

۱۴-آرمیلا—نام دختران در ایران باستان

۱۵-آرمیتان—نیکوکار-پرهیزکار-پاکدامن

۱۶-ارنواز—شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

۱۷-آروشا—درخشان-نورانی-باهوش

۱۸-آرتا—نام شهر در زمان زند که به روی دختران می گذاشتند

۱۹-آرتمیس—گوینده ی راستی-نام دریاسالار زن

۲۰-آرتنوس—صادق-راستگو-نام دختر داریوش

۲۱-آسا—نام دختر شاپور دوم ساسانی-بزرگ و علیحضرت

۲۲-آتاناز

۲۳-آتنا

۲۴-آتوسا—دختر کورش بزرگ-همسر داریوش و مادر خشایارشا

۲۵-آتوشه—نام عمه یا خاله ی شاپور شاه

۲۶-آوید

۲۷-آویسا—آب پاک و تمیز

۲۸-آیدا—همچون ماه و مهتاب

۲۹-آیدان—چهره ی زیبا همچون ماه-آیسان

۳۰-آیلا—نور ماه و مهتاب-آیناز

۳۱-پرشه—جرقه-دختر ایرانی

۳۲-پروشات—همسر داریوش دوم

۳۳-ردیمه—همسر کمبوجیه-شاهزادگان هخامنشی

۳۴-رکسانا—دختر داریوش دوم

۳۵-سپنتا—مقدس ایرانی

 

۳۶-وانوشه—نام گل۳۸-آذر نوش—نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

۳۹-آزیتا—نام شاهزاده-ملکه و پرنسس در ایران

۴۰-برسین—دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

۴۱-بهنوش—خوش مشرب-مطبوع-دلپذیر

۴۲-بهشید

۴۳-بیتا—زیبا و خوش چهره

۴۴-کاساندان—همسر کورش بزرگ

۴۵-دل آسا

۴۶-چیستا—زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

۴۷-درسا

۴۸-الیکا—مادر زمین-شکوفه-نام دهی در شمال ایران

۴۹-الیزه—نام مکانی در رودبار

۵۰-المیرا—فدا کننده

۵۱-اریکا—مرتبط با زمین

۵۲-استاتیرا(estatira)—همسر داریوش سوم

۵۳-ایرسا—رنگین کمان

۵۴-کیانا

۵۵-لبینا—نام یکی از قسمت های موسیقی کهن ایران

۵۶-لیدا

۵۷-مهشید—مهسان-مهسیما-مهسو-مهرشید

۵۸-ملیسا—مرهم-نام زنبور عسل در یونانی

۵۹-ماندان—ماندانا-مادر کورش بزرگ-همسر کمبوجیه ی اول

۶۰-مرسده—ملکه در ایران

۶۱-میترا—فرشتگان مقدس ایران باستان

۶۲-نازنوش

۶۳-نیسا—دختر یکی از شاهان پارتی

۶۴-نیوشه—نیوشا-گوش دهنده-نوشه

۶۵-نوشا—پرنسس در زمان ساسانیان

۶۶-پانتا—دختر شاهان

۶۷-پریساتیس—همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

۶۸-پارمیس—دختر ارشد کورش بزرگ

۶۹-ردگون(rodgoon)—مادر داریوش اول-پرنسس در اشکانیان

۷۰-ساینا—سیمرغ

۷۱-تینا—عاشق نوازش

۷۲-ویرا—ویشکا-ویدا-ویستا

۳۷-آذرمهر—آتش مقدس ایرانیان-آذرمینا

 

 

نام های ایرانی دخترانه

 

ردیف-نام-شخصیت تاریخی یا معنی

۱-افرا—ستایش کردن

۲-افشید—شکوه خورشید

۳-آلیش—قابل اشتعال

۴-الیا—نام گل

۵-آمیتریس—نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

۶-آموتیا—نام دوشیزه در زمان زندیه

۷-آناهیتا—نام فرشتگان اهورا مزدا

۸-آندیا—همسر اردشیر اول

۹-آنیتا—نام دختران در زمان زند-به معنی پرورش گیاه

۱۰-انوشا—خوشحالی و سرور و شادی

۱۱-انوشک—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۲-انوشه—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۳-آرا—آراستن و زیبا کردن

۱۴-آرمیلا—نام دختران در ایران باستان

۱۵-آرمیتان—نیکوکار-پرهیزکار-پاکدامن

۱۶-ارنواز—شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

۱۷-آروشا—درخشان-نورانی-باهوش

۱۸-آرتا—نام شهر در زمان زند که به روی دختران می گذاشتند

۱۹-آرتمیس—گوینده ی راستی-نام دریاسالار زن

۲۰-آرتنوس—صادق-راستگو-نام دختر داریوش

۲۱-آسا—نام دختر شاپور دوم ساسانی-بزرگ و علیحضرت

۲۲-آتاناز

۲۳-آتنا

۲۴-آتوسا—دختر کورش بزرگ-همسر داریوش و مادر خشایارشا

۲۵-آتوشه—نام عمه یا خاله ی شاپور شاه

۲۶-آوید

۲۷-آویسا—آب پاک و تمیز

۲۸-آیدا—همچون ماه و مهتاب

۲۹-آیدان—چهره ی زیبا همچون ماه-آیسان

۳۰-آیلا—نور ماه و مهتاب-آیناز

۳۱-پرشه—جرقه-دختر ایرانی

۳۲-پروشات—همسر داریوش دوم

۳۳-ردیمه—همسر کمبوجیه-شاهزادگان هخامنشی

۳۴-رکسانا—دختر داریوش دوم

۳۵-سپنتا—مقدس ایرانی

 

۳۶-وانوشه—نام گل۳۸-آذر نوش—نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

۳۹-آزیتا—نام شاهزاده-ملکه و پرنسس در ایران

۴۰-برسین—دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

۴۱-بهنوش—خوش مشرب-مطبوع-دلپذیر

۴۲-بهشید

۴۳-بیتا—زیبا و خوش چهره

۴۴-کاساندان—همسر کورش بزرگ

۴۵-دل آسا

۴۶-چیستا—زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

۴۷-درسا

۴۸-الیکا—مادر زمین-شکوفه-نام دهی در شمال ایران

۴۹-الیزه—نام مکانی در رودبار

۵۰-المیرا—فدا کننده

۵۱-اریکا—مرتبط با زمین

۵۲-استاتیرا(estatira)—همسر داریوش سوم

۵۳-ایرسا—رنگین کمان

۵۴-کیانا

۵۵-لبینا—نام یکی از قسمت های موسیقی کهن ایران

۵۶-لیدا

۵۷-مهشید—مهسان-مهسیما-مهسو-مهرشید

۵۸-ملیسا—مرهم-نام زنبور عسل در یونانی

۵۹-ماندان—ماندانا-مادر کورش بزرگ-همسر کمبوجیه ی اول

۶۰-مرسده—ملکه در ایران

۶۱-میترا—فرشتگان مقدس ایران باستان

۶۲-نازنوش

۶۳-نیسا—دختر یکی از شاهان پارتی

۶۴-نیوشه—نیوشا-گوش دهنده-نوشه

۶۵-نوشا—پرنسس در زمان ساسانیان

۶۶-پانتا—دختر شاهان

۶۷-پریساتیس—همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

۶۸-پارمیس—دختر ارشد کورش بزرگ

۶۹-ردگون(rodgoon)—مادر داریوش اول-پرنسس در اشکانیان

۷۰-ساینا—سیمرغ

۷۱-تینا—عاشق نوازش

۷۲-ویرا—ویشکا-ویدا-ویستا

۳۷-آذرمهر—آتش مقدس ایرانیان-آذرمینا


نوشته شده در : دوشنبه 6 تیر 1390  توسط : مشاهیر جهان مشاهیر جهان.    نظرات() .

Gplus
دوشنبه 11 تیر 1397 12:10 ب.ظ
Evеry weekend i used to go to see thiѕ website, Ьecause
і want enjoyment, since this thiѕ website conations гeally good
funny information too.
Blake
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:27 ق.ظ
Hi colleagues, go᧐d arrticle and fastidious argumentss commented hеre,
I am genuinely enjoying Ƅy tһеse.
Sampson
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:13 ق.ظ
Heey ᴡould yⲟu mind letting me knw whiсһ weeb host уou'rе սsing?
I've loaded уou blog in 3 ⅽompletely ⅾifferent internet browsers and І must say this blo loads ɑ loot quicker tһen most.
Can yoᥙ recommend a gоod internet hosting provider at a reasonable prіce?
Kudos, І appreciate it!
JANAH Stone
جمعه 25 خرداد 1397 01:55 ق.ظ
I relish, result in Ӏ discovered јust what I usеd t᧐
be looking for. Үοu have endеd my 4 day lengthy hunt!
God Bless youu man. Hɑve ɑ nice ⅾay. Bye
Prescott
پنجشنبه 24 خرداد 1397 07:54 ق.ظ
Greetings I ɑm sߋ delighted Ӏ found yopur website, I really found you ƅy error, ᴡhile
Ӏ was researching oon Yahoo foг ѕomething elѕe, Anyhow I am
here now and wоuld just ⅼike tⲟ saay thanks
a lot for a fantastic post and а all rοund
enjoyable blog (I also love the theme/design), Ι ⅾⲟn't have
time to ⅼߋоk ⲟver iit all att the minute Ƅut I have book-marked іt andd aalso includred
your RSS feeds, ѕo when I һave tine Ӏ wiⅼl be baсk tо read mᥙch more, Pleɑѕе do kep uup the superb job.
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:31 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
online prescriptions cialis prescription doctor cialis cialis for sale in europa generic low dose cialis we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap cialis daily dose generic cialis 20mg preis cf purchasing cialis on the internet sublingual cialis online
Elise
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 09:35 ب.ظ
This iis a topic which is close to my heart... Take care!
Where are yyour contact details though?
кредит 24/7 на карту
شنبه 22 اردیبهشت 1397 04:04 ق.ظ
кредит на карту онлайн без
отказа украина круглосуточно
кредит онлайн 24/7
кредит терміново на картку
деньги на карту онлайн срочно украина
займ сразу на карту
займ на карту без регистрации
займ на карту срочно без проверок украина
eye Lash
جمعه 21 اردیبهشت 1397 01:58 ب.ظ
It's awesome for me to have a web site, which is useful
for myy knowledge. thanks admin
резинка для фитнеса купить
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:43 ق.ظ
купить резинки фитнес
фитнес резинки киев купить
резинки для фитнеса купить
купить резинку для фитнеса украина
фитнес резинки bodobe
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:02 ب.ظ

You actually mentioned it superbly!
cialis e hiv prices on cialis 10 mg cialis dosage amounts cialis usa cost pastillas cialis y alcoho precios de cialis generico cialis online cialis side effects cialis generic tadalafil buy cialis generic availability
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:15 ق.ظ

Excellent postings. With thanks!
cheap viagra uk how to get viagra with prescription viagra from usa pharmacy buy viagra soft price of viagra cheap online viagra uk buy cheapest viagra online sildenafil viagra buy generic viagra pills where can i buy a viagra
getroman.com
جمعه 24 فروردین 1397 04:03 ق.ظ
Thiѕ blog was... һow ԁo I say it? Relevant!!
Fіnally I havе found s᧐mething which helped me. Mаny thanks!
viagra super active einnahme
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:04 ب.ظ
Fine way of telling, and nice paragraph to get data гegarding my presentation subject matter, ᴡhich i am g᧐ing to
prеѕent in university.
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 05:28 ب.ظ

With thanks! I value this.
how do cialis pills work generic cialis in vietnam price cialis per pill prices for cialis 50mg cialis coupons prezzo di cialis in bulgaria prices on cialis 10 mg cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pill online cialis en 24 hora
Lumigan otc
پنجشنبه 9 فروردین 1397 11:47 ق.ظ
Hello, yeah ths piece of writing is really nuce and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 07:07 ق.ظ
Howdy! Do yoᥙ use Twitter? І'd like too follow you if that would be okay.
І'm aƄsolutely enjoying your blog аnd loo forward tߋ new updates.
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:50 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis wir preise cialis with 2 days delivery only best offers cialis use click now buy cialis brand cialis cost cialis generika in deutschland kaufen weblink price cialis no prescription cialis cheap cialis super kamagra cialis super acti
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:21 ب.ظ
اگر میخواهید تجربه خود را افزایش دهید، فقط از این وب سایت دیدن کنید
با داغترین شایعاتی که در اینجا نوشته شده به روز شده است.
gods of rome hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:01 ق.ظ
خیلی خوب نوشتن. من قطعا این سایت را دوست دارم آن را نگه دارید
foot issues
شنبه 25 شهریور 1396 11:42 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you have been using?
I'm having some minor security issues with my latest blog and I'd like to
find something more secure. Do you have any solutions?
Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:21 ق.ظ
Can I simply just say what a relief to find someone who genuinely knows what they're discussing on the web.
You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.

More people have to read this and understand this side of the story.
I was surprised that you are not more popular since you surely have the gift.
How do you get taller in a day?
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:57 ق.ظ
Truly no matter if someone doesn't know afterward its up to other viewers that they will assist,
so here it takes place.
Hwa
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:57 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your site.
You have some really good posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your blog
in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Cheers!
Dallas
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:58 ب.ظ
Stunning quest there. What occurred after? Thanks!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 02:35 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get
there! Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر