تبلیغات
مشاهیر جهان - نام های ایرانی دخترانه

امروز:

نام های ایرانی دخترانه

» نوع مطلب : مطالب تاریخی ،

 

 

نام های ایرانی دخترانه

 

ردیف-نام-شخصیت تاریخی یا معنی

۱-افرا—ستایش کردن

۲-افشید—شکوه خورشید

۳-آلیش—قابل اشتعال

۴-الیا—نام گل

۵-آمیتریس—نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

۶-آموتیا—نام دوشیزه در زمان زندیه

۷-آناهیتا—نام فرشتگان اهورا مزدا

۸-آندیا—همسر اردشیر اول

۹-آنیتا—نام دختران در زمان زند-به معنی پرورش گیاه

۱۰-انوشا—خوشحالی و سرور و شادی

۱۱-انوشک—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۲-انوشه—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۳-آرا—آراستن و زیبا کردن

۱۴-آرمیلا—نام دختران در ایران باستان

۱۵-آرمیتان—نیکوکار-پرهیزکار-پاکدامن

۱۶-ارنواز—شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

۱۷-آروشا—درخشان-نورانی-باهوش

۱۸-آرتا—نام شهر در زمان زند که به روی دختران می گذاشتند

۱۹-آرتمیس—گوینده ی راستی-نام دریاسالار زن

۲۰-آرتنوس—صادق-راستگو-نام دختر داریوش

۲۱-آسا—نام دختر شاپور دوم ساسانی-بزرگ و علیحضرت

۲۲-آتاناز

۲۳-آتنا

۲۴-آتوسا—دختر کورش بزرگ-همسر داریوش و مادر خشایارشا

۲۵-آتوشه—نام عمه یا خاله ی شاپور شاه

۲۶-آوید

۲۷-آویسا—آب پاک و تمیز

۲۸-آیدا—همچون ماه و مهتاب

۲۹-آیدان—چهره ی زیبا همچون ماه-آیسان

۳۰-آیلا—نور ماه و مهتاب-آیناز

۳۱-پرشه—جرقه-دختر ایرانی

۳۲-پروشات—همسر داریوش دوم

۳۳-ردیمه—همسر کمبوجیه-شاهزادگان هخامنشی

۳۴-رکسانا—دختر داریوش دوم

۳۵-سپنتا—مقدس ایرانی

 

۳۶-وانوشه—نام گل۳۸-آذر نوش—نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

۳۹-آزیتا—نام شاهزاده-ملکه و پرنسس در ایران

۴۰-برسین—دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

۴۱-بهنوش—خوش مشرب-مطبوع-دلپذیر

۴۲-بهشید

۴۳-بیتا—زیبا و خوش چهره

۴۴-کاساندان—همسر کورش بزرگ

۴۵-دل آسا

۴۶-چیستا—زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

۴۷-درسا

۴۸-الیکا—مادر زمین-شکوفه-نام دهی در شمال ایران

۴۹-الیزه—نام مکانی در رودبار

۵۰-المیرا—فدا کننده

۵۱-اریکا—مرتبط با زمین

۵۲-استاتیرا(estatira)—همسر داریوش سوم

۵۳-ایرسا—رنگین کمان

۵۴-کیانا

۵۵-لبینا—نام یکی از قسمت های موسیقی کهن ایران

۵۶-لیدا

۵۷-مهشید—مهسان-مهسیما-مهسو-مهرشید

۵۸-ملیسا—مرهم-نام زنبور عسل در یونانی

۵۹-ماندان—ماندانا-مادر کورش بزرگ-همسر کمبوجیه ی اول

۶۰-مرسده—ملکه در ایران

۶۱-میترا—فرشتگان مقدس ایران باستان

۶۲-نازنوش

۶۳-نیسا—دختر یکی از شاهان پارتی

۶۴-نیوشه—نیوشا-گوش دهنده-نوشه

۶۵-نوشا—پرنسس در زمان ساسانیان

۶۶-پانتا—دختر شاهان

۶۷-پریساتیس—همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

۶۸-پارمیس—دختر ارشد کورش بزرگ

۶۹-ردگون(rodgoon)—مادر داریوش اول-پرنسس در اشکانیان

۷۰-ساینا—سیمرغ

۷۱-تینا—عاشق نوازش

۷۲-ویرا—ویشکا-ویدا-ویستا

۳۷-آذرمهر—آتش مقدس ایرانیان-آذرمینا

 

 

نام های ایرانی دخترانه

 

ردیف-نام-شخصیت تاریخی یا معنی

۱-افرا—ستایش کردن

۲-افشید—شکوه خورشید

۳-آلیش—قابل اشتعال

۴-الیا—نام گل

۵-آمیتریس—نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

۶-آموتیا—نام دوشیزه در زمان زندیه

۷-آناهیتا—نام فرشتگان اهورا مزدا

۸-آندیا—همسر اردشیر اول

۹-آنیتا—نام دختران در زمان زند-به معنی پرورش گیاه

۱۰-انوشا—خوشحالی و سرور و شادی

۱۱-انوشک—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۲-انوشه—نام زنان در زمان ساسانیان-به معنی جاوید و ابدی

۱۳-آرا—آراستن و زیبا کردن

۱۴-آرمیلا—نام دختران در ایران باستان

۱۵-آرمیتان—نیکوکار-پرهیزکار-پاکدامن

۱۶-ارنواز—شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

۱۷-آروشا—درخشان-نورانی-باهوش

۱۸-آرتا—نام شهر در زمان زند که به روی دختران می گذاشتند

۱۹-آرتمیس—گوینده ی راستی-نام دریاسالار زن

۲۰-آرتنوس—صادق-راستگو-نام دختر داریوش

۲۱-آسا—نام دختر شاپور دوم ساسانی-بزرگ و علیحضرت

۲۲-آتاناز

۲۳-آتنا

۲۴-آتوسا—دختر کورش بزرگ-همسر داریوش و مادر خشایارشا

۲۵-آتوشه—نام عمه یا خاله ی شاپور شاه

۲۶-آوید

۲۷-آویسا—آب پاک و تمیز

۲۸-آیدا—همچون ماه و مهتاب

۲۹-آیدان—چهره ی زیبا همچون ماه-آیسان

۳۰-آیلا—نور ماه و مهتاب-آیناز

۳۱-پرشه—جرقه-دختر ایرانی

۳۲-پروشات—همسر داریوش دوم

۳۳-ردیمه—همسر کمبوجیه-شاهزادگان هخامنشی

۳۴-رکسانا—دختر داریوش دوم

۳۵-سپنتا—مقدس ایرانی

 

۳۶-وانوشه—نام گل۳۸-آذر نوش—نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

۳۹-آزیتا—نام شاهزاده-ملکه و پرنسس در ایران

۴۰-برسین—دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

۴۱-بهنوش—خوش مشرب-مطبوع-دلپذیر

۴۲-بهشید

۴۳-بیتا—زیبا و خوش چهره

۴۴-کاساندان—همسر کورش بزرگ

۴۵-دل آسا

۴۶-چیستا—زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

۴۷-درسا

۴۸-الیکا—مادر زمین-شکوفه-نام دهی در شمال ایران

۴۹-الیزه—نام مکانی در رودبار

۵۰-المیرا—فدا کننده

۵۱-اریکا—مرتبط با زمین

۵۲-استاتیرا(estatira)—همسر داریوش سوم

۵۳-ایرسا—رنگین کمان

۵۴-کیانا

۵۵-لبینا—نام یکی از قسمت های موسیقی کهن ایران

۵۶-لیدا

۵۷-مهشید—مهسان-مهسیما-مهسو-مهرشید

۵۸-ملیسا—مرهم-نام زنبور عسل در یونانی

۵۹-ماندان—ماندانا-مادر کورش بزرگ-همسر کمبوجیه ی اول

۶۰-مرسده—ملکه در ایران

۶۱-میترا—فرشتگان مقدس ایران باستان

۶۲-نازنوش

۶۳-نیسا—دختر یکی از شاهان پارتی

۶۴-نیوشه—نیوشا-گوش دهنده-نوشه

۶۵-نوشا—پرنسس در زمان ساسانیان

۶۶-پانتا—دختر شاهان

۶۷-پریساتیس—همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

۶۸-پارمیس—دختر ارشد کورش بزرگ

۶۹-ردگون(rodgoon)—مادر داریوش اول-پرنسس در اشکانیان

۷۰-ساینا—سیمرغ

۷۱-تینا—عاشق نوازش

۷۲-ویرا—ویشکا-ویدا-ویستا

۳۷-آذرمهر—آتش مقدس ایرانیان-آذرمینا


نوشته شده در : دوشنبه 6 تیر 1390  توسط : مشاهیر جهان مشاهیر جهان.    نظرات() .

buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:23 ب.ظ

With thanks. Ample forum posts!

cialis 50 mg soft tab link for you cialis price we like it cialis price low dose cialis blood pressure cialis 10 doctissimo buy cialis online cheapest chinese cialis 50 mg cialis generisches kanada preis cialis 20mg schweiz cialis venta a domicilio
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:55 ق.ظ

Kudos, A lot of stuff!

cialis online cialis coupons only best offers 100mg cialis rezeptfrei cialis apotheke generic low dose cialis cialis taglich achat cialis en suisse cialis in sconto cialis para que sirve cialis en mexico precio
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Excellent stuff. Regards.
cipla cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery cialis soft tabs for sale does cialis cause gout buy cialis sample pack generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico buy name brand cialis on line acquistare cialis internet
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:02 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
il cialis quanto costa chinese cialis 50 mg look here cialis cheap canada click here to buy cialis cialis coupon best generic drugs cialis cialis flussig cialis free trial achat cialis en suisse cialis 30 day sample
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:07 ب.ظ

You reported it well!
cialis generico milano cialis pills boards we like it cialis soft gel side effects of cialis tadalafil 5mg cialis generico lilly safe dosage for cialis cialis generique we like it cialis soft gel il cialis quanto costa
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Beneficial stuff. Appreciate it.
tadalafil tablets cialis arginine interactio cialis cost cialis preise schweiz we like it cialis soft gel generic cialis levitra cilas cialis 5 mg scheda tecnica we choice free trial of cialis generic cialis with dapoxetine
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:34 ق.ظ

You actually expressed it really well!
il cialis quanto costa cialis vs viagra cialis rckenschmerzen pastillas cialis y alcoho we like it cialis price we choice cialis pfizer india cialis cuantos mg hay cialis dosage cialis en mexico precio we choice free trial of cialis
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 12:07 ق.ظ

Good knowledge. Many thanks!
we recommend cialis best buy cialis 5 mg effetti collateral interactions for cialis prescription doctor cialis cialis rckenschmerzen female cialis no prescription how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa cialis kaufen bankberweisung tadalafil 20 mg
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Cheers. Quite a lot of knowledge.

cialis purchasing cialis efficacit cialis 10mg prix pharmaci cialis prices in england cialis online nederland cialis generic availability viagra vs cialis vs levitra preis cialis 20mg schweiz low dose cialis blood pressure usa cialis online
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 12:09 ق.ظ

With thanks. A lot of postings!

cialis uk generic cialis at the pharmacy generic cialis levitra cialis canadian drugs we like it safe cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis online where cheapest cialis where cheapest cialis discount cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 10:55 ق.ظ

You said it nicely..
cialis coupons il cialis quanto costa click now cialis from canada cilas buy online cialis 5mg only now cialis 20 mg when can i take another cialis 40 mg cialis what if i take walgreens price for cialis cialis dosage amounts
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 11:37 ب.ظ

You actually stated this really well.
cialis pills price each deutschland cialis online we recommend cialis best buy india cialis 100mg cost cialis 05 cialis et insomni generic cialis review uk cialis kamagra levitra cialis coupon click now buy cialis brand
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 11:54 ق.ظ

With thanks! I appreciate this.
only now cialis for sale in us can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei cialis 20 mg best price buy original cialis rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online legal cialis generico lilly we recommend cheapest cialis generic cialis pill online
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:33 ق.ظ

Kudos, An abundance of data!

cialis wir preise we choice cialis uk generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg buy costo in farmacia cialis if a woman takes a mans cialis cialis generic cialis italia gratis cialis wir preise cialis generic
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Very good tips. With thanks!
cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg acquistare cialis internet tarif cialis france cialis generico lilly try it no rx cialis cialis 10 doctissimo acheter cialis kamagra rx cialis para comprar
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:48 ق.ظ

Really quite a lot of excellent knowledge.
generic low dose cialis il cialis quanto costa cialis tablets australia cialis without a doctor's prescription cialis prezzo al pubblico cialis taglich cialis para que sirve cialis australia org cialis for sale south africa we recommend cialis info
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis farmacias guadalajara cialis professional yohimbe cialis savings card cialis tadalafil online venta cialis en espaa buy cialis online cheapest low cost cialis 20mg acheter du cialis a geneve where to buy cialis in ontario only best offers 100mg cialis
cheap 20mg levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:47 ب.ظ

Really plenty of helpful advice!
levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic vardenafil 20mg buy levitra online levitra online cheap 20mg levitra levitra without a doctor prescription levitra
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 12:02 ق.ظ

Nicely spoken really! !
enter site 20 mg cialis cost cialis et insomni cialis wir preise cialis vs viagra cialis generico en mexico only best offers 100mg cialis we like it cialis price cialis generico tadalafil generic low cost cialis 20mg
Cialis online
شنبه 7 مهر 1397 10:17 ب.ظ

Wow a lot of terrific tips.
cialis taglich enter site natural cialis cialis tablets australia ou trouver cialis sur le net cialis uk next day cialis daily dose generic cialis 30 day sample generic cialis sialis generic cialis levitra
http://viagraky.com/
شنبه 7 مهر 1397 06:47 ب.ظ

You actually revealed this wonderfully.
walgreens price for cialis cialis tablets we choice cialis uk achat cialis en suisse cialis 5mg prix generic cialis 20mg tablets cialis 20mg preis cf cialis generico milano cialis dosage we like it safe cheap cialis
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:54 ب.ظ

Really plenty of very good information!
opinioni cialis generico we recommend cialis info recommended site cialis kanada warnings for cialis cialis prices cialis for sale in europa side effects for cialis comprar cialis 10 espa241a generic cialis with dapoxetine cialis prices in england
http://viagraky.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:34 ب.ظ

Terrific material. Thanks.
cilas buy cialis online cialis dosage recommendations no prescription cialis cheap cialis preise schweiz american pharmacy cialis cialis generico online generic for cialis tadalafil generic cialis sicuro in linea
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:23 ق.ظ

Fine data. Thank you.
cialis e hiv cialis generika in deutschland kaufen buy cheap cialis in uk buying brand cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis for sale cialis side effects dangers cialis coupons printable look here cialis cheap canada what is cialis
canadian pharmaceuticals for usa sales
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:37 ب.ظ

You actually reported this perfectly!
canada viagra order canadian prescriptions online drugs for sale discount canadian pharmacies online canadian pharmacy northwest pharmacies mail order canadian online pharmacies legal online pharmacy Northwest Pharmacy canada drugs online
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:40 ب.ظ

With thanks! I value this!
tadalafil 5mg cialis bula buy cialis online preis cialis 20mg schweiz cialis authentique suisse acquistare cialis internet 40 mg cialis what if i take what is cialis cheap cialis cialis y deporte
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:05 ق.ظ

You actually suggested that well!
cialis 10mg prix pharmaci preis cialis 20mg schweiz cialis lilly tadalafi cialis patent expiration 200 cialis coupon cialis online nederland interactions for cialis cialis professional from usa cialis generico lilly cialis e hiv
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:31 ق.ظ

Helpful material. Thanks a lot!
wow cialis 20 cialis 20 mg best price cialis canada on line prices for cialis 50mg cialis 5 mg para diabeticos online cialis cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 5mg generic cialis pill online purchasing cialis on the internet
Cialis pills
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:50 ب.ظ

Really quite a lot of great material!
cialis canadian drugs link for you cialis price walgreens price for cialis how do cialis pills work cialis therapie cialis pills boards order a sample of cialis prix cialis once a da what is cialis low cost cialis 20mg
http://www.hourgasht.ir/tour/list/5
یکشنبه 31 تیر 1397 06:25 ب.ظ
تور لحظه آخری کیش


www.hourgasht.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30